• Trasa Rodzinna – od 1 do 23 km ( limit czasu 6 h )
 • Trasa Turystyczna – ok. 65 km ( limit czasu 7:15 h )
 • Trasa Sportowa– ok. 100 km ( limit czasu 9.5h + 30 min możliwej bonifikaty czasowej )
 • 12 maja (piątek):
  • od 18:00 – 23:00 – przyjmowanie uczestników Rajdu w Bazie
  • 20:00 – 23:00 – wydawanie pakietów startowych.
 • 13 maja (sobota):
  • 6:45 – 8:20 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
  • 8:20 – odprawa trasy sportowej
  • 8:30 – start trasy sportowej
  • 8:30 – 9:40 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
  • 9:35 – odprawa trasy turystycznej
  • 9:45  –  start trasy turystycznej
  • 9:45 – 10:35 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
  • 10:35 – odprawa trasy rodzinnej
  • 10:45 – start trasy rodzinnej
  • 16:45 – koniec limitu czasowego dla trasy rodzinnej
  • 17:00 – koniec limitu czasowego dla trasy turystycznej
  • 17:30 – zamknięcie mety dla trasy turystycznej
  • 18:00 – koniec limitu czasowego dla zawodników trasy sportowej bez bonifikaty czasowej
  • 18:30 – zamknięcie mety dla zawodników trasy sportowej bez bonifikaty czasowej, koniec limitu czasowego dla zawodników trasy sportowej z bonifikatą czasową
  • 19:00 – zamknięcie mety dla zawodników trasy sportowej z bonifikatą czasową
  • 19:15 – oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników i losowanie nagród
  • 17:30 – integracja przy ognisku
 • 14 maja (niedziela): do 11.00 – opuszczenie Bazy Rajdu