Trasa Turystyczna edycji Hawrana w Krzywej będzie wyznaczana przez 19 punktów kontrolnych, z których każdy będzie miał równą wagę wynoszącą 1 punkt przeliczeniowy (p.p.). Aby być klasyfikowanym w rajdzie wystarczy potwierdzić jeden, dowolnie wybrany punkt, tj. zdobyć 1 punkt przeliczeniowy w wyznaczonym limicie czasowym. O miejscu w klasyfikacji decyduje w pierwszej kolejności liczba zdobytych punktów przeliczeniowych (maksymalnie 19), a przypadku równej ich liczby czas przybycia na metę. Potwierdzeniem obecności na punkcie kontrolnym będzie perforowanie (przedziurkowanie) karty startowej w polu z odpowiednim numerem punktu. W razie uszkodzenia lub kradzieży perforatora należy spisać kod widoczny na lampionie. W przypadku braku lampionu, zrobić zdjęcie i poinformować organizatora.

O lokalizacji punktów zawodnicy dowiedzą się po rozdaniu map (wycinek A4 mapy Compass Beskid Niski o skali 1:50 000), wtedy także zacznie się liczyć czas pokonywania trasy.

Limit czasowy dla trasy Turystycznej wynosi 7h i 15min. Po tym czasie, za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia odejmowany jest 1p.p (np. -1p.p. za 4 minuty spóźnienia, -2p.p. za 7 min spóźnienia itd.) Po 7h i 45min od startu następuje zamknięcie mety, a zawodnicy którzy dotrą na metę później nie będą klasyfikowani.

Optymalna trasa po przejezdnych drogach i ścieżkach wynosi ok. 65 km i ma ok. 1300m przewyższeń. Drogi szutrowe stanowią większość trasy, pozostała jej część to drogi polne i leśne. Najmniej będzie asfaltów.

Na trasie będą występowały strome fragmenty, gdzie jazda rowerem będzie trudna, brody oraz fizyczne przeszkody typu szlabany, powalone i ścięte drzewa, gdzie konieczne będzie przeniesienie roweru. 

Niektóre warianty trasy będą prowadzić przez zamknięty teren szkółki leśnej – zgodnie z umową z Nadleśnictwem wszystkich zawodników obowiązuje nakaz zamykania bram przy wjeździe i wyjeździe z tego obszaru. Niestosowanie się do tego nakazu będzie grozić dyskwalifikacją.

Na trasie będzie dostępny również bufet (owoce, ciastka, chleby, miody, orzechy i  woda), który będzie również punktem kontrolnym.

Dla trzech pierwszych zawodniczek i zawodników przewidziane są nagrody.

Pomimo prowadzonej klasyfikacji zawodów, głównym ich celem jest propagowanie walorów krajoznawczych regionu. Rajd przebiega przez wyjątkowe  tereny i nie chcemy by miał on na nie negatywny wpływ. Z tego powodu prosimy uszanowanie pierwszeństwa pieszych na odcinkach przebiegających po szlakach PTTK, o godne zachowanie na fragmentach przechodzących tuż obok mogił, cmentarzy oraz miejsc pamięci, a także o nieśmiecenie na całym obszarze rajdu.

Dodatkowo zachęcamy do zabrania do swoich kubków do napojów.