Trasa Turystyczna piątej edycji Hawrana będzie wyznaczana przez 20 punktów kontrolnych, z których każdy będzie miał równą wagę wynoszącą 1 punkt przeliczeniowy (p.p.). Aby być klasyfikowanym w rajdzie wystarczy potwierdzić jeden, dowolnie wybrany punkt, tj. zdobyć 1 punkt przeliczeniowy w wyznaczonym limicie czasowym. O miejscu w klasyfikacji decyduje w pierwszej kolejności liczba zdobytych punktów przeliczeniowych (maksymalnie 20), a przypadku równej ich liczby czas przybycia na metę. Potwierdzeniem obecności na punkcie kontrolnym będzie perforowanie (przedziurkowanie) karty startowej w polu z odpowiednim numerem punktu. W razie uszkodzenia lub kradzieży perforatora należy spisać kod widoczny na lampionie. W przypadku braku lampionu, zrobić zdjęcie i poinformować organizatora.

Ważne instrukcje na temat pokonywania trasy zostaną udzielone na odprawie technicznej 10 minut przed startem. O lokalizacji punktów zawodnicy dowiedzą się po rozdaniu map (wycinek A4 mapy Compass Beskid Niski o skali 1:50 000), wtedy także zacznie się liczyć czas pokonywania trasy.
Limit czasowy dla trasy Turystycznej wynosi 7h i 15min. Po tym czasie, za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia odejmowany jest 1p.p (np. -1p.p. za 4 minuty spóźnienia, -2p.p. za 7 min spóźnienia itd.) Po 7h i 45min od startu następuje zamknięcie mety, a zawodnicy którzy dotrą na metę później nie będą klasyfikowani.

Optymalna trasa po przejezdnych drogach i ścieżkach wynosi ok. 65 km i ma ok. 1100m przewyższeń. Drogi asfaltowe stanowią niewielką większość trasy, pozostała jej część to głównie drogi polne i leśne.

Na trasie będą występowały strome fragmenty, gdzie jazda rowerem będzie trudna oraz fizyczne przeszkody typu szlabany, powalone i ścięte drzewa, gdzie konieczne będzie przeniesienie roweru.
Uwaga! Na trasie będzie dostępny bufet , który, wyjątkowo, nie będzie punktem kontrolnym – będzie on oznaczony na mapie, a zarazem widoczny z drogi będącej jedynym wariantem na zwykły punkt kontrolny.

Dla trzech pierwszych zawodniczek i zawodników przewidziane są nagrody.
Pomimo prowadzonej klasyfikacji zawodów, głównym ich celem jest propagowanie walorów krajoznawczych regionu. Rajd przebiega przez wyjątkowe w skali kraju tereny i nie chcemy by miał on na nie negatywny wpływ. Z tego powodu prosimy uszanowanie pierwszeństwa pieszych na odcinkach przebiegających po szlakach PTTK, o godne zachowanie na fragmentach przechodzących tuż obok mogił, cmentarzy oraz miejsc pamięci, a także o nieśmiecenie na całym obszarze rajdu.

Dodatkowo zachęcamy do zabrania do swoich kubków do napojów.