Uwaga: przypominamy, że start został przesunięty na godzinę 9:45.  

Trasa Turystyczna czwartej edycji Hawrana będzie wyznaczana przez 18 punktów kontrolnych, z których każdy będzie miał równą wagę wynoszącą 1 punkt przeliczeniowy (p.p.). Aby być klasyfikowanym w rajdzie wystarczy potwierdzić jeden, dowolnie wybrany punkt, tj. zdobyć 1 punkt przeliczeniowy w wyznaczonym limicie czasowym. O miejscu w klasyfikacji decyduje w pierwszej kolejności liczba zdobytych punktów przeliczeniowych (maksymalnie 18), a przypadku równej ich liczby czas przybycia na metę. Potwierdzeniem obecności na punkcie kontrolnym będzie perforowanie (przedziurkowanie) karty startowej w polu z odpowiednim numerem punktu. W razie uszkodzenia lub kradzieży perforatora należy spisać kod widoczny na lampionie. W przypadku braku lampionu, zrobić zdjęcie i poinformować organizatora.

O lokalizacji punktów zawodnicy dowiedzą się po rozdaniu map (wycinek A4 mapy Compass Beskid Niski o skali 1:50 000), wtedy także zacznie się liczyć czas pokonywania trasy.

Limit czasowy dla trasy Turystycznej wynosi 7h i 15min. Po tym czasie, za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia odejmowany jest 1p.p (np. -1p.p. za 4 minuty spóźnienia, -2p.p. za 7 min spóźnienia itd.) Po 7h i 45min od startu następuje zamknięcie mety, a zawodnicy którzy dotrą na metę później nie będą klasyfikowani.

Optymalna trasa po przejezdnych drogach i ścieżkach wynosi ok. 50 km i ma niespełna 1500m przewyższeń. Drogi asfaltowe stanowią 50% trasy, z reszty większość stanowią drogi leśne i polne, a najmniej jest szutrów.

Na trasie będzie dostępny bufet (specjalnie oznaczony na mapie) będący jednocześnie punktem kontrolnym.  

Należy liczyć się z tym, że na trasie będą występowały strome fragmenty, gdzie jazda rowerem będzie trudna oraz fizyczne przeszkody typu szlabany, powalone i ścięte drzewa, gdzie konieczne będzie przeniesienie roweru. Konieczne będzie także pokonanie przynajmniej kilku brodów.

Ważne instrukcje na temat pokonywania trasy zostaną udzielone na odprawie technicznej 5 minut przed startem. 

Uwaga! Ostrzegamy, że w wzdłuż dwóch dróg, które mogą być naturalnym wariatem przejazdu znajdują się stanowiska barszczu sosnowskiego. Punkty kontrolne są oddalone od nich, nie ma więc potrzeby opuszczać w tym miejscu drogi. Załączamy zdjęcie jednego ze stanowisk oraz zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat tej rośliny (https://pl.wikipedia.org/wiki/Barszcz_Sosnowskiego).

Dla trzech pierwszych zawodników w kategoriach kobiet i mężczyzn przewidziane są nagrody.

Pomimo prowadzonej klasyfikacji zawodów, głównym ich celem jest propagowanie walorów krajoznawczych regionu. Rajd przebiega przez wyjątkowe w skali kraju tereny i nie chcemy by miał on na nie negatywny wpływ. Z tego powodu prosimy uszanowanie pierwszeństwa pieszych na odcinkach przebiegających po szlakach PTTK, o godne zachowanie na fragmentach przechodzących tuż obok mogił, cmentarzy oraz miejsc pamięci, a także o nieśmiecenie na całym obszarze rajdu.

Dodatkowo zachęcamy do zabrania do swoich kubków do napojów. W bazie i biurze zawodów będą dostępne środki dezynfekujące.    

Przy okazji przypominamy program wydarzenia:

9 lipca (piątek):

  • od 18:00 – 23:00 – przyjmowanie uczestników Rajdu w Bazie
  • 20:00 – 23:00 – praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych.

10 lipca (sobota):

  • 6:30 – 8:20 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
  • 8:20 – odprawa trasy sportowej
  • 8:30 – start trasy sportowej
  • 8:30 – 9:40 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
  • 9:40 – odprawa trasy turystycznej
  • 9:45  –  start trasy turystycznej
  • 9:45 – 10:40 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
  • 10:40 – odprawa trasy rodzinnej
  • 10:45 – start trasy rodzinnej
  • 16:45 – koniec limitu czasowego dla trasy rodzinnej
  • 17:00 – koniec limitu czasowego dla trasy turystycznej
  • 17:30 – zamknięcie mety dla trasy turystycznej
  • 18:30 – koniec limitu czasowego dla trasy sportowej dla zawodników trasy sportowej bez bonifikaty czasowej
  • 19:00 – zamknięcie mety dla zawodników trasy sportowej bez bonifikaty czasowej, koniec limitu czasowego dla zawodników trasy sportowej z uzyskaną bonifikatą czasową
  • 19:30 – zamknięcie mety, oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników
  • 18:00 – integracja przy ognisku

11 lipca (niedziela): do 11.00 – opuszczenie Bazy Rajdu