Uwaga: przypominamy, że start został przesunięty na godzinę 10:45.

Trasa Rodzinna czwartej edycji Hawrana będzie wyznaczana przez 14 punktów kontrolnych, z których każdy będzie miał równą wagę wynoszącą 1 punkt przeliczeniowy (p.p.).

Na Trasie Rodzinnej nie będzie prowadzona klasyfikacja.

O lokalizacji punktów zawodnicy dowiedzą się po rozdaniu map (wycinek A5 mapy Compass Beskid Niski o skali 1:30 000), wtedy także zacznie się liczyć czas pokonywania trasy. Limit czasowy dla trasy Rodzinnej wynosi 6h.

2 punkty kontrolne (Z1, Z2) będą nieoznaczone w terenie. Będą je tworzyły charakterystyczne obiekty, a potwierdzeniem obecności będzie poprawna odpowiedź na pytanie, wpisana na kartę startową. Prosimy o zabranie długopisu na rajd.
Potwierdzeniem obecności na pozostałych punktach kontrolnych będzie perforowanie (przedziurkowanie) karty startowej w polu z odpowiednim numerem punktu. W razie uszkodzenia lub kradzieży perforatora należy spisać kod widoczny na lampionie. W przypadku braku lampionu zrobić zdjęcie i poinformować organizatora.

Dodatkowo dwa punkty (PK12 i Z1) będa nieoznaczone na mapie. O lokalizacji tych punktów zawodnicy dowiedzą się odwiedzając 2 inne punkty. Na tych punktach będzie wycinek mapy z oznaczeniem dodatkowych punktów  (PK12 i Z1),  które należy nanieść na mapę, by móc je później znaleźć. Nieoznaczone punkty znajdują się w charakterystycznych miejscach, a wycinki pozwalają je łatwo zidentyfikować. Uwaga, wycinek z dodatkowym punktem należy przerysować/zrobić zdjęcie, a w żadnym wypadku nie zabierać ze sobą.

Ważne instrukcje na temat pokonywania trasy zostaną udzielone na odprawie technicznej 5 minut przed startem.

Optymalna trasa po przejezdnych drogach i ścieżkach wynosi ok. 16 km i ma ok. 290m przewyższeń.

Większość trasy to drogi asfaltowe o bardzo niskim natężeniu ruchu. Pozostałe to szutry i drogi polne. Na trasie występują brody, których poziom może się dynamicznie zmieniać w zależności od opadów.

Na trasie będzie dostępny mini bufet (specjalnie oznaczony na mapie) w pobliżu jednego z punktów kontrolnych, mniej więcej w połowie trasy.

Głównym celem rajdu jest propagowanie walorów krajoznawczych regionu. Rajd przebiega przez wyjątkowe w skali kraju tereny i nie chcemy by miał on na nie negatywny wpływ. Z tego powodu prosimy uszanowanie pierwszeństwa pieszych na odcinkach przebiegających po szlakach PTTK, o godne zachowanie na fragmentach przechodzących tuż obok mogił, cmentarzy oraz miejsc pamięci, a także o nieśmiecenie na całym obszarze rajdu.

Zachęcamy do zabrania swoich kubków do napojów. W bazie i biurze zawodów będą dostępne środki dezynfekujące.

Przy okazji przypominamy program wydarzenia:
9 lipca (piątek):
od 18:00 – 23:00 – przyjmowanie uczestników Rajdu w Bazie
20:00 – 23:00 – praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych.
10 lipca (sobota):
6:30 – 8:20 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
8:20 – odprawa trasy sportowej
8:30 – start trasy sportowej
8:30 – 9:40 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
9:40 – odprawa trasy turystycznej
9:45  –  start trasy turystycznej
9:45 – 10:40 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
10:40 – odprawa trasy rodzinnej
10:45 – start trasy rodzinnej
16:45 – koniec limitu czasowego dla trasy rodzinnej
17:00 – koniec limitu czasowego dla trasy turystycznej
17:30 – zamknięcie mety dla trasy turystycznej
19:00 – koniec limitu czasowego dla trasy sportowej
19:30 – zamknięcie mety, oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników
18:00 – integracja przy ognisku
11 lipca (niedziela): do 11.00 – opuszczenie Bazy Rajdu

Do zobaczenia w Piorunce!