Trasa Rodzinna trzeciej edycji Hawrana będzie wyznaczana przez 12 punktów kontrolnych, z których każdy będzie miał równą wagę wynoszącą 1 punkt przeliczeniowy (p.p.).

Na Trasie Rodzinnej nie będzie prowadzona klasyfikacja.

4 punkty kontrolne (Z1, Z2, Z3, Z4) będą nieoznaczone w terenie. Będą je tworzyły charakterystyczne obiekty, miejsca, a potwierdzeniem obecności będzie poprawna odpowiedź na pytanie, wpisana na kartę startową. Prosimy o zabranie długopisu na rajd.
Potwierdzeniem obecności na pozostałych punktach kontrolnych będzie perforowanie (przedziurkowanie) karty startowej w polu z odpowiednim numerem punktu. W razie uszkodzenia lub kradzieży perforatora należy spisać kod widoczny na lampionie. W przypadku braku lampionu zrobić zdjęcie i poinformować organizatora.

Dodatkowo trzy z punktów(PK4, Z3, Z4będa nieoznaczone na mapie. O lokalizacji tych punktów zawodnicy dowiedzą się odwiedzając trzy inne punkty. Na tych punktach będzie wycinek mapy z oznaczeniem dodatkowych punktów  (PK4, Z3, Z4),  które należy nanieść na mapę, by móc je później znaleźć. Nieoznaczone punkty znajdują się w charakterystycznych miejscach, a wycinki pozwalają je łatwo zidentyfikować. Uwaga, wycinek z dodatkowym punktem należy przerysować/zrobić zdjęcie, a w żadnym wypadku nie zabierać ze sobą.

Ważne instrukcje na temat pokonywania trasy zostaną udzielone na odprawie technicznej 10 minut przed startem. O lokalizacji punktów zawodnicy dowiedzą się po rozdaniu map (wycinek A5 mapy Compass Beskid Niski o skali 1:40 000), wtedy także zacznie się liczyć czas pokonywania trasy.

Limit czasowy dla trasy Rodzinnej wynosi 5,5h.

Optymalna trasa po przejezdnych drogach i ścieżkach wynosi ok. 21 km i ma ok. 250m przewyższeń.

Większość trasy to drogi asfaltowe o niskim natężeniu ruchu. Niemal całą pozostałą część stanowią szutry.

Na trasie będzie dostępny mini bufet (specjalnie oznaczony na mapie) w pobliżu jednego z punktów kontrolnych.

Trasa będzie przebiegać przez teren Magurskiego Parku Narodowego. Na tym obszarze dozwolone jest poruszanie się jedynie po drogach publicznych, szlakach rowerowych oraz drogach technicznych i zakładowych. Szczegóły zostaną omówione na odprawie.

Zawodnicy mają opłacony bilet wstępu na teren Parku Narodowego.

Głównym celem rajdu jest propagowanie walorów krajoznawczych regionu. Rajd przebiega przez wyjątkowe w skali kraju tereny i nie chcemy by miał on na nie negatywny wpływ. Z tego powodu prosimy uszanowanie pierwszeństwa pieszych na odcinkach przebiegających po szlakach PTTK, o godne zachowanie na fragmentach przechodzących tuż obok mogił, cmentarzy oraz miejsc pamięci, a także o nieśmiecenie na całym obszarze rajdu.