Trasa Rodzinna drugiej edycji Hawrana będzie wyznaczana przez 7 punktów kontrolnych, z których każdy będzie miał równą wagę wynoszącą 1 punkt przeliczeniowy (p.p.).

Na Trasie Rodzinnej nie będzie prowadzona klasyfikacja.

3 punkty kontrolne (Z1,Z2,Z3) będą nieoznaczone w terenie. Będą je tworzyły charakterystyczne obiekty, a potwierdzeniem obecności będzie poprawna odpowiedź na pytanie, wpisana na kartę startową. Prosimy o zabranie długopisu na rajd.
Potwierdzeniem obecności na pozostałych punktach kontrolnych będzie perforowanie (przedziurkowanie) karty startowej w polu z odpowiednim numerem punktu. W razie uszkodzenia lub kradzieży perforatora należy spisać kod widoczny na lampionie. W przypadku braku lampionu zrobić zdjęcie i poinformować organizatora.

Ważne instrukcje na temat pokonywania trasy zostaną udzielone na odprawie technicznej 10 minut przed startem. O lokalizacji punktów zawodnicy dowiedzą się po rozdaniu map (wycinek A5 mapy Compass Beskid Niski o skali 1:50 000), wtedy także zacznie się liczyć czas pokonywania trasy.

Limit czasowy dla trasy Rodzinnej wynosi 6h.

Optymalna trasa po przejezdnych drogach i ścieżkach wynosi ok. 18 km i ma ok. 250m przewyższeń.

Większość trasy to drogi asfaltowe o niskim natężeniu ruchu. Niemal całą pozostałą część stanowią szutry, występują też krótkie odcinki polnych ścieżek.

Aby dotrzeć do dwóch punktów konieczne będzie pokonanie kilku brodów. Prosimy o ostrożność przy pokonywaniu ich przyczepkami i na małych rowerkach, szczególnie że poziom wody w górskich potokach może się zmieniać z godziny na godzinę.

Na trasie będzie dostępny mini bufet (specjalnie oznaczony na mapie) w pobliżu jednego z punktów kontrolnych.

Trasa w całości będzie przebiegać w granicach RP.

Głównym celem rajdu jest propagowanie walorów krajoznawczych regionu. Rajd przebiega przez wyjątkowe w skali kraju tereny i nie chcemy by miał on na nie negatywny wpływ. Z tego powodu prosimy uszanowanie pierwszeństwa pieszych na odcinkach przebiegających po szlakach PTTK, o godne zachowanie na fragmentach przechodzących tuż obok mogił, cmentarzy oraz miejsc pamięci, a także o nieśmiecenie na całym obszarze rajdu.