Trasa Rodzinna piątej edycji Hawrana będzie wyznaczana przez 14 punktów kontrolnych, z których każdy będzie miał równą wagę wynoszącą 1 punkt przeliczeniowy (p.p.). Punkty kontrolne są oznaczone w terenie biało-pomarańczowymi kartkami A4 lub prostopadłościennymi lampionami.
Na Trasie Rodzinnej nie będzie prowadzona klasyfikacja.

O lokalizacji punktów zawodnicy dowiedzą się po rozdaniu map (wycinek A5 mapy Compass Beskid Niski o skali 1:40 000), wtedy także zacznie się liczyć czas pokonywania trasy. Limit czasowy dla trasy Rodzinnej wynosi 6h.

3 punkty kontrolne (Z1, Z2, Z3) będą nieoznaczone w terenie. Będą je tworzyły charakterystyczne obiekty, a potwierdzeniem obecności będzie poprawna odpowiedź na pytanie, wpisana na kartę startową. Prosimy o zabranie długopisu na rajd.

Potwierdzeniem obecności na pozostałych punktach kontrolnych będzie perforowanie (przedziurkowanie) karty startowej w polu z odpowiednim numerem punktu. W razie uszkodzenia lub kradzieży perforatora należy spisać kod widoczny na lampionie. W przypadku braku lampionu zrobić zdjęcie i poinformować organizatora.

Dodatkowo dwa punkty (PK6 i Z3) będa nieoznaczone na mapie. O lokalizacji tych punktów zawodnicy dowiedzą się odwiedzając 2 inne punkty. Na tych punktach będzie wycinek mapy z oznaczeniem dodatkowych punktów (PK6 i Z3), które należy nanieść na mapę, by móc je później znaleźć. Uwaga, wycinek z dodatkowym punktem należy przerysować/zrobić zdjęcie, ale w żadnym wypadku nie zabierać ze sobą.

Optymalna trasa po przejezdnych drogach i ścieżkach wynosi ok. 24 km i ma ok. 250m przewyższeń.

Większość trasy to drogi asfaltowe o niskim natężeniu ruchu. Pozostałe to szutry, drogi polne i leśne. Na trasie będzie dostępny bufet (specjalnie oznaczony na mapie) będący jednym z punktów kontrolnych.

Ważne instrukcje na temat pokonywania trasy zostaną udzielone na odprawie technicznej 10 minut przed startem.

Głównym celem rajdu jest propagowanie walorów krajoznawczych regionu. Rajd przebiega przez wyjątkowe w skali kraju tereny i nie chcemy by miał on na nie negatywny wpływ. Prosimy o godne zachowanie na fragmentach przechodzących tuż obok mogił, cmentarzy oraz miejsc pamięci, a także o nieśmiecenie na całym obszarze rajdu.

Zachęcamy do zabrania swoich kubków do napojów.