Trasa Sportowa drugiej edycji Hawrana będzie wyznaczana przez 25 punktów kontrolnych, z których każdy będzie miał wagę określoną w przedziale 2-9 punktów przeliczeniowych (p.p.). Waga punktu jest określana przez liczbę dziesiątek w nazwie punktu t.j. np. PK 35- 3p.p., PK 82 – 8p.p.

Aby być klasyfikowanym w rajdzie wystarczy potwierdzić jeden, dowolnie wybrany punkt w wyznaczonym limicie czasowym. O miejscu w klasyfikacji decyduje w pierwszej kolejności liczba zdobytych punktów przeliczeniowych (maksymalnie 123), a w przypadku równej ich liczby czas przybycia na metę. Potwierdzeniem obecności na punkcie kontrolnym będzie perforowanie (przedziurkowanie) karty startowej w polu z odpowiednim numerem punktu. W razie uszkodzenia lub kradzieży perforatora należy spisać kod widoczny na lampionie. W przypadku braku lampionu zrobić zdjęcie i poinformować organizatora. 
Ważne instrukcje na temat pokonywania trasy zostaną udzielone na odprawie technicznej 10 minut przed startem. O lokalizacji punktów zawodnicy dowiedzą się po rozdaniu map (wycinek A3 mapy Compass Beskid Niski o skali 1:50 000), wtedy także zacznie się liczyć czas pokonywania trasy.
Podstawowy limit czasowy dla trasy Sportowej wynosi 10h. Limit ten może być wydłużony przez zawodnika o 30min, jeśli zaliczy on wszystkie trzy punty kontrolne, oznaczone w sposób specjalny na mapie (ich wagi liczą się zgodnie z ogólną zasadą). Po upływie 10h dla zawodników, którzy nie uzyskali bonifikaty czasowej, i po 10,5h dla zawodników z bonifikatą, za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia odejmowany jest 1p.p (np. -1p.p. za 4 minuty spóźnienia, -2p.p. za 7 min spóźnienia itd.) Po kolejnych 30min następuje zamknięcie mety, a zawodnicy którzy dotrą na metę później nie będą klasyfikowani.
Optymalna trasa po przejezdnych drogach i ścieżkach wynosi ok. 103 km i ma ok. 2900m przewyższeń. Trasa prowadzi drogami szutrowymi, lesnymi i polnymi ściezkami oraz po drogach asfaltowych.
Na trasie będą występowały strome fragmenty, gdzie jazda rowerem będzie trudna oraz fizyczne przeszkody typu szlabany, powalone i ścięte drzewa, gdzie konieczne będzie przeniesienie roweru. W zależności od wariantu będzie konieczne pokonywanie mniejszej lub większej ilości brodów.
Na trasie będzie dostępny bufet (specjalnie oznaczony na mapie) będący jednocześnie punktem kontrolnym.
Trasa będzie przebiegać przez tereny Polski i Słowacji.
Dla trzech pierwszych zawodników w obu kategoriach przewidziane są nagrody.

Pomimo prowadzonej klasyfikacji zawodów, głównym ich celem jest propagowanie walorów krajoznawczych regionu. Rajd przebiega przez wyjątkowe w skali kraju tereny i nie chcemy by miał on na nie negatywny wpływ. Z tego powodu prosimy uszanowanie pierwszeństwa pieszych na odcinkach przebiegających po szlakach PTTK, o godne zachowanie na fragmentach przechodzących tuż obok mogił, cmentarzy oraz miejsc pamięci, a także o nieśmiecenie na całym obszarze rajdu.