Trasa Sportowa edycji Hawrana w Krzywej będzie wyznaczana przez 28 punktów kontrolnych, z których każdy będzie miał wagę określoną w przedziale 2-9 punktów przeliczeniowych (p.p.). Waga punktu jest określana przez liczbę dziesiątek w nazwie punktu t.j. np. PK 31- 3p.p., PK 82 – 8p.p.

Aby być klasyfikowanym w rajdzie wystarczy potwierdzić jeden, dowolnie wybrany punkt w wyznaczonym limicie czasowym. O miejscu w klasyfikacji decyduje w pierwszej kolejności liczba zdobytych punktów przeliczeniowych (maksymalnie 140), a w przypadku równej ich liczby czas przybycia na metę. Potwierdzeniem obecności na punkcie kontrolnym będzie perforowanie (przedziurkowanie) karty startowej w polu z odpowiednim numerem punktu. W razie uszkodzenia lub kradzieży perforatora należy spisać kod widoczny na lampionie. W przypadku braku lampionu zrobić zdjęcie i poinformować organizatora.

O lokalizacji punktów zawodnicy dowiedzą się po rozdaniu map (wycinek A3 mapy Compass Beskid Niski o skali 1:50 000), wtedy także zacznie się liczyć czas pokonywania trasy.

Podstawowy limit czasowy dla trasy Sportowej wynosi 9,5h. Limit ten może być wydłużony przez zawodnika o 30min, jeśli zaliczy on wszystkie trzy punkty kontrolne, oznaczone podwójnym kółkiem na mapie (ich wagi liczą się zgodnie z ogólną zasadą). Po upływie 9,5h dla zawodników, którzy nie uzyskali bonifikaty czasowej, i po 10h dla zawodników z bonifikatą, za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia odejmowany jest 1p.p (np. -1p.p. za 4 minuty spóźnienia, -2p.p. za 7 min spóźnienia itd.) Po kolejnych 30 minutach następuje zamknięcie mety, a zawodnicy którzy dotrą na metę później nie będą klasyfikowani.

Optymalna trasa po przejezdnych drogach i ścieżkach wynosi ok. 100km i ma ok. 2500m przewyższeń. Ponad połowa trasy prowadzi drogami polnymi i leśnymi, ponad 1/3 po drogach szutrowych, a resztę stanowią asfalty.

Na trasie będą występowały strome fragmenty, gdzie jazda rowerem będzie trudna oraz fizyczne przeszkody typu szlabany, powalone i ścięte drzewa, gdzie konieczne będzie przeniesienie roweru. W zależności od wariantu będzie konieczne pokonywanie mniejszej lub większej ilości brodów.

Niektóre warianty trasy będą prowadzić przez zamknięty teren szkółki leśnej – zgodnie z umową z Nadleśnictwem wszystkich zawodników obowiązuje nakaz zamykania bram przy wjeździe i wyjeździe z tego obszaru. Niestosowanie się do tego nakazu będzie grozić dyskwalifikacją.

Na trasie będzie dostępny również bufet (owoce, ciastka, chleby, miody, orzechy i woda), będący jednocześnie punktem kontrolnym.

Dla trzech pierwszych zawodniczek i zawodników w obu kategoriach przewidziane są nagrody.

Pomimo prowadzonej klasyfikacji zawodów, głównym ich celem jest propagowanie walorów krajoznawczych regionu. Rajd przebiega przez wyjątkowe w tereny i nie chcemy by miał on na nie negatywny wpływ. Z tego powodu prosimy uszanowanie pierwszeństwa pieszych na odcinkach przebiegających po szlakach PTTK, o godne zachowanie na fragmentach przechodzących tuż obok mogił, cmentarzy oraz miejsc pamięci, a także o nieśmiecenie na całym obszarze rajdu.

Dodatkowo zachęcamy do zabrania swoich kubków do napojów.