Uwaga! Godzina startu na trasie Sportowej została zmieniona na 8:30! Prosimy o wcześniejsze przybycie.

Trasa Sportowa pierwszej edycji Hawrana będzie wyznaczana przez 24 punkty kontrolne, z których każdy będzie miał wagę określoną w przedziale 2-9 punktów przeliczeniowych (p.p.). Waga punktu jest określana przez liczbę dziesiątek w nazwie punktu t.j. np. PK 35- 3p.p., PK 81 – 8p.p.Aby być klasyfikowanym w rajdzie wystarczy potwierdzić jeden, dowolnie wybrany punkt w wyznaczonym limicie czasowym.O miejscu w klasyfikacji decyduje w pierwszej kolejności liczba zdobytych punktów przeliczeniowych (maksymalnie 115), a w przypadku równej ich liczby czas przybycia na metę.Potwierdzeniem obecności na punkcie kontrolnym będzie perforowanie (przedziurkowanie) karty startowej w polu z odpowiednim numerem punktu. W razie uszkodzenia lub kradzieży perforatora należy spisać kod widoczny na lampionie. W przypadku braku lampionu zrobić zdjęcie i poinformować organizatora.

Ważne instrukcje na temat pokonywania trasy zostaną udzielone na odprawie technicznej 10 minut przed startem. O lokalizacji punktów zawodnicy dowiedzą się po rozdaniu map (wycinek A3 mapy Compass Beskid Niski o skali 1:50 000), wtedy także zacznie się liczyć czas pokonywania trasy.

Limit czasowy dla trasy Sportowej wynosi 9,5h. Po tym czasie, za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia odejmowany jest 1p.p. (np. -1p.p. za 4 minuty spóźnienia, -2p.p. za 7 min spóźnienia itd.) Po 10h od startu następuje zamknięcie mety, a zawodnicy którzy dotrą na metę później nie będą klasyfikowani.

Optymalna trasa po przejezdnych drogach i ścieżkach wynosi ok.105 km i ma ok. 2700m przewyższeń.

Niemal połowa trasy to drogi szutrowe, w większości dobrze utrzymane. W dalszej kolejności dominują drogi polne i leśne oraz asfalty.

Na trasie będą występowały strome fragmenty, gdzie jazda rowerem będzie trudna oraz fizyczne przeszkody typu szlabany, powalone i ścięte drzewa, gdzie konieczne będzie przeniesienie roweru.

W zależności od wariantu będzie konieczne pokonywanie mniejszej lub większej ilości brodów, co przy obecnym stanie rzek nie powinno stanowić trudności.

Na trasie będzie dostępny bufet (specjalnie oznaczony na mapie) będący jednocześnie punktem kontrolnym.

Trasa w całości będzie przebiegać w granicach RP i poza obszarem Magurskiego Parku Narodowego.

Dla trzech pierwszych zawodników w kategoriach Kobiet i Mężczyzn przewidziane są nagrody.

Pomimo prowadzonej klasyfikacji zawodów, głównym ich celem jest propagowanie walorów krajoznawczych regionu. Rajd przebiega przez wyjątkowe w skali kraju tereny i nie chcemy by miał on na nie negatywny wpływ. Z tego powodu prosimy uszanowanie pierwszeństwa pieszych na odcinkach przebiegających po szlakach PTTK, o godne zachowanie na fragmentach przechodzących tuż obok mogił, cmentarzy oraz miejsc pamięci, a także o nieśmiecenie na całym obszarze rajdu.

Przy okazji przypominamy program wydarzenia:

 • 11 maja (piątek):

  • od 14:00 – 23:00 – przyjmowanie uczestników Rajdu w Bazie
  • 20:00 – 23:00 – praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych.
 • 12 maja(sobota):

  • 6:00 – 8:20 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
  • 8:20 – Odprawa trasy rowerowej sportowej
  • 8:30 – start trasy rowerowej sportowej
  • 8:40 – 9:50 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
  • 9:50 – Odprawa trasy rowerowej turystycznej
  • 10:00 – start trasy turystycznej
  • 17:00 – koniec limitu czasowego dla trasy turystycznej
  • 17:30 – zamknięcie mety dla trasy turystycznej
  • 18:00 – koniec limitu czasowego dla trasy sportowej
  • 18:30 – zamknięcie mety, oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników
  • 20:00 – integracja przy ognisku

Do zobaczenia w Nowicy!