Trasa Sportowa czwartej edycji Hawrana będzie wyznaczana przez 26 punktów kontrolnych, z których każdy będzie miał wagę określoną w przedziale 2-9 punktów przeliczeniowych (p.p.). Waga punktu jest określana przez liczbę dziesiątek w nazwie punktu t.j. np. PK 31- 3p.p., PK 82 – 8p.p. Aby być klasyfikowanym w rajdzie wystarczy potwierdzić jeden, dowolnie wybrany punkt w wyznaczonym limicie czasowym. O miejscu w klasyfikacji decyduje w pierwszej kolejności liczba zdobytych punktów przeliczeniowych (maksymalnie 129), a w przypadku równej ich liczby czas przybycia na metę. Potwierdzeniem obecności na punkcie kontrolnym będzie perforowanie (przedziurkowanie) karty startowej w polu z odpowiednim numerem punktu. W razie uszkodzenia lub kradzieży perforatora należy spisać kod widoczny na lampionie. W przypadku braku lampionu zrobić zdjęcie i poinformować organizatora.

O lokalizacji punktów zawodnicy dowiedzą się po rozdaniu map (wycinek A3 mapy Compass Beskid Niski o skali 1:50 000), wtedy także zacznie się liczyć czas pokonywania trasy.
Podstawowy limit czasowy dla trasy Sportowej wynosi 10h. Limit ten może być wydłużony przez zawodnika o 30min, jeśli zaliczy on wszystkie trzy punkty kontrolne, oznaczone w sposób specjalny(dwa okręgi) na mapie (ich wagi liczą się zgodnie z ogólną zasadą). Po upływie 10h dla zawodników, którzy nie uzyskali bonifikaty czasowej, i po 10,5h dla zawodników z bonifikatą, za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia odejmowany jest 1p.p (np. -1p.p. za 4 minuty spóźnienia, -2p.p. za 7 min spóźnienia itd.) Po kolejnych 30min następuje zamknięcie mety, a zawodnicy którzy dotrą na metę później nie będą klasyfikowani.
Na trasie będzie dostępny bufet (specjalnie oznaczony na mapie) będący jednocześnie punktem kontrolnym.

Optymalna trasa po przejezdnych drogach i ścieżkach wynosi ok. 100 km i ma ok. 3300m przewyższeń. Trasa prowadzi drogami szutrowymi, leśnymi i polnymi ścieżkami oraz po drogach asfaltowych.
Na trasie będą występowały strome fragmenty, gdzie jazda rowerem będzie trudna oraz fizyczne przeszkody typu szlabany, powalone i ścięte drzewa, gdzie konieczne będzie przeniesienie roweru. W zależności od wariantu będzie konieczne pokonywanie mniejszej lub większej ilości brodów.
Ważne instrukcje na temat pokonywania trasy zostaną udzielone na odprawie technicznej 5 minut przed startem.
Dla trzech pierwszych zawodników w obu kategoriach przewidziane są nagrody.
Pomimo prowadzonej klasyfikacji zawodów, głównym ich celem jest propagowanie walorów krajoznawczych regionu. Rajd przebiega przez wyjątkowe w skali kraju tereny i nie chcemy by miał on na nie negatywny wpływ. Z tego powodu prosimy uszanowanie pierwszeństwa pieszych na odcinkach przebiegających po szlakach PTTK, o godne zachowanie na fragmentach przechodzących tuż obok mogił, cmentarzy oraz miejsc pamięci, a także o nieśmiecenie na całym obszarze rajdu.

Dodatkowo zachęcamy do zabrania swoich kubków do napojów. W bazie i biurze zawodów będą dostępne także środki dezynfekujące.
Przy okazji przypominamy program wydarzenia:

9 lipca (piątek):
od 18:00 – 23:00 – przyjmowanie uczestników Rajdu w Bazie
20:00 – 23:00 – praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych.
10 lipca (sobota):
6:30 – 8:20 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
8:25 – odprawa trasy sportowej
8:30 – start trasy sportowej
8:30 – 9:40 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
9:40 – odprawa trasy turystycznej
9:45  –  start trasy turystycznej
9:45 – 10:40 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
10:40 – odprawa trasy rodzinnej
10:45 – start trasy rodzinnej
16:45 – koniec limitu czasowego dla trasy rodzinnej
17:00 – koniec limitu czasowego dla trasy turystycznej
17:30 – zamknięcie mety dla trasy turystycznej
18:30 – koniec limitu czasowego dla trasy sportowej dla zawodników trasy sportowej bez bonifikaty czasowej
19:00 – zamknięcie mety dla zawodników trasy sportowej bez bonifikaty czasowej, koniec limitu czasowego dla zawodników trasy sportowej z uzyskaną bonifikatą czasową
19:30 – zamknięcie mety, oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników
18:00 – integracja przy ognisku
11 lipca (niedziela): do 11.00 – opuszczenie Bazy Rajdu