Trasa Sportowa trzeciej edycji Hawrana będzie wyznaczana przez 25 punktów kontrolnych, z których każdy będzie miał wagę określoną w przedziale 2-9 punktów przeliczeniowych (p.p.). Waga punktu jest określana przez liczbę dziesiątek w nazwie punktu t.j. np. PK 31- 3p.p., PK 82 – 8p.p.
Aby być klasyfikowanym w rajdzie wystarczy potwierdzić jeden, dowolnie wybrany punkt w wyznaczonym limicie czasowym. O miejscu w klasyfikacji decyduje w pierwszej kolejności liczba zdobytych punktów przeliczeniowych (maksymalnie 133), a w przypadku równej ich liczby czas przybycia na metę. Potwierdzeniem obecności na punkcie kontrolnym będzie perforowanie (przedziurkowanie) karty startowej w polu z odpowiednim numerem punktu. W razie uszkodzenia lub kradzieży perforatora należy spisać kod widoczny na lampionie. W przypadku braku lampionu zrobić zdjęcie i poinformować organizatora. 
Ważne instrukcje na temat pokonywania trasy zostaną udzielone na odprawie technicznej 10 minut przed startem. O lokalizacji punktów zawodnicy dowiedzą się po rozdaniu map (wycinek A3 mapy Compass Beskid Niski o skali 1:50 000), wtedy także zacznie się liczyć czas pokonywania trasy.
Podstawowy limit czasowy dla trasy Sportowej wynosi 9,5h. Limit ten może być wydłużony przez zawodnika o 30min, jeśli zaliczy on wszystkie trzy punkty kontrolne, oznaczone w sposób specjalny na mapie (ich wagi liczą się zgodnie z ogólną zasadą). Po upływie 9,5h dla zawodników, którzy nie uzyskali bonifikaty czasowej, i po 10h dla zawodników z bonifikatą, za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia odejmowany jest 1p.p (np. -1p.p. za 4 minuty spóźnienia, -2p.p. za 7 min spóźnienia itd.) Po kolejnych 30min następuje zamknięcie mety, a zawodnicy którzy dotrą na metę później nie będą klasyfikowani.
Optymalna trasa po przejezdnych drogach i ścieżkach wynosi ok. 118 km i ma ok. 2500m przewyższeń. Trasa prowadzi drogami szutrowymi, leśnymi i polnymi ścieżkami oraz po drogach asfaltowych.
Na trasie będą występowały strome fragmenty, gdzie jazda rowerem będzie trudna oraz fizyczne przeszkody typu szlabany, powalone i ścięte drzewa, gdzie konieczne będzie przeniesienie roweru. W zależności od wariantu będzie konieczne pokonywanie mniejszej lub większej ilości brodów.
Na trasie będzie dostępny bufet (specjalnie oznaczony na mapie) będący jednocześnie punktem kontrolnym.
Trasa będzie przebiegać przez teren Magurskiego Parku Narodowego. Na tym obszarze dozwolone jest poruszanie się jedynie po drogach publicznych, szlakach rowerowych oraz drogach technicznych i zakładowych. Szczegóły zostaną omówione na odprawie.

Zawodnicy mają opłacony bilet wstępu na teren Parku Narodowego.
Dla trzech pierwszych zawodników w obu kategoriach przewidziane są nagrody.
Pomimo prowadzonej klasyfikacji zawodów, głównym ich celem jest propagowanie walorów krajoznawczych regionu. Rajd przebiega przez wyjątkowe w skali kraju tereny i nie chcemy by miał on na nie negatywny wpływ. Z tego powodu prosimy uszanowanie pierwszeństwa pieszych na odcinkach przebiegających po szlakach PTTK, o godne zachowanie na fragmentach przechodzących tuż obok mogił, cmentarzy oraz miejsc pamięci, a także o nieśmiecenie na całym obszarze rajdu.